14 marca 2023 10:00

Otrzymaliśmy decyzje MZ do 5 inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzje odnośnie 5 inicjatyw użytkowników dotyczących modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podjął decyzję o realizacji następujących inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 09-01-2023 – Dodanie zakładki ‘Notatki’ w MZRM
  • Inicjatywa użytkownika nr 16-02-2023 – Optymalizacja wartości glikemii

Jednocześnie DB MZ przekazał informację o odrzuceniu poniższych inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 13-02-2023 –Powiadamianie kierownika ZRM o przekroczeniu czasu wyjazdu
  • Inicjatywa użytkownika nr 14-02-2023 – Pobieranie danych pacjentów z EWUŚ
  • Inicjatywa użytkownika nr 15-02-2023 – Rozbudowa Modułu Administratora o dostęp do mapy

Wszystkie powyższe inicjatywy zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego były wcześniej opiniowane przez zespół KCMRM co do możliwości ich realizacji oraz zasadności implementacji poszczególnych inicjatyw.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2023 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

 

 

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-16-02-2023-Optymalizacja-wartości-glikemii.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-09-01-2023-Dodanie-zakładki-Notatki-w-MZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-13-02-2023-Powiadamianie-kierownika-ZRM-o-przekroczeniu-czasu-wyjazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-14-02-2023-Pobieranie-danych-pacjentów-z-EWUŚ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-15-02-2023-Rozbudowa-Modułu-Administratora-o-dostęp-do-mapy.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content