28 września 2022 12:00

Otrzymaliśmy decyzje MZ do 3 inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzje odnośnie 3 inicjatyw użytkowników dotyczących modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podjął decyzję o odrzuceniu poniższych inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 27-08-2022 – Nowy raport predefiniowany dotyczący średniego czasu oczekiwania na połączenie
  • Inicjatywa użytkownika nr 28-08-2022 – Wielkość czcionki w KZW
  • Inicjatywa użytkownika nr 29-08-2022 – Dysponowanie ZRM w K-1

Wszystkie powyższe inicjatywy zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego były wcześniej opiniowane przez zespół KCMRM co do możliwości ich realizacji oraz zasadności implementacji poszczególnych inicjatyw.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-29-08-2022-Dysponowanie-ZRM-w-K-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-28-08-2022-Wielkość-czcionki-w-KZW.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-27-08-2022-Nowy-raport-predefiniowany-dot.-średniego-czasu-oczekiwania-na-połączenie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content