26 stycznia 2023 14:00

Otrzymaliśmy decyzje MZ do 3 inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzje odnośnie 3 inicjatyw użytkowników dotyczących modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podjął decyzję o realizacji następujących inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 43-11-2022 – Dodanie automatycznego słownika
  • Inicjatywa użytkownika nr 44-11-2022 – Optymalizacja historii zmian w systemie

Jednocześnie DB MZ przekazał informację o odrzuceniu poniższych inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 45-11-2022 – Weryfikacja poprawności podpowiadania szpitali w MZRM

Wszystkie powyższe inicjatywy zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego były wcześniej opiniowane przez zespół KCMRM co do możliwości ich realizacji oraz zasadności implementacji poszczególnych inicjatyw.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-45-11-2022-Weryfikacja-poprawności-podpowiadania-szpitali-w-MZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-43-11-2022-Dodanie-automatycznego-słownika.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-44-11-2022-Optymalizacja-historii-zmian-w-systemie.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content