25 października 2022 10:00

Otrzymaliśmy decyzje MZ do 14 inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzje odnośnie 14 inicjatyw użytkowników dotyczących modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podjął decyzję o realizacji następujących inicjatyw:

 • Inicjatywa użytkownika nr 25-07-2022 – Dodanie metronomu
 • Inicjatywa użytkownika nr 26-07-2022 – Edycja przebiegu pojazdu
 • Inicjatywa użytkownika nr 30-09-2022 – Informacja dźwiękowa o zgłoszeniu przyjętym w innej dyspozytorni
 • Inicjatywa użytkownika nr 36-09-2022 – Modyfikacja raportu 9_ZRM – czasy oczekiwania pod SOR_IP

Jednocześnie DB MZ przekazał informację o odrzuceniu poniższych inicjatyw:

 • Inicjatywa użytkownika nr 24-07-2022 – Korekta przebiegu pojazdu
 • Inicjatywa użytkownika nr 31-09-2022 – Zmiana konieczności wprowadzenia pojazdu głównego z OW NFZ
 • Inicjatywa użytkownika nr 32-09-2022 – Eksportowanie błędów SIM do pliku
 • Inicjatywa użytkownika nr 33-09-2022 – Dodanie nowego raportu ‘Analiza pracy dyspozytorów medycznych’
 • Inicjatywa użytkownika nr 34-09-2022 – Dodanie statusu ‘Przekazanie dyżuru’
 • Inicjatywa użytkownika nr 35-09-2022 – Dodanie słownika imion
 • Inicjatywa użytkownika nr 37-09-2022 – Dodanie komunikatu przypominającego o zakończeniu dyżuru
 • Inicjatywa użytkownika nr 38-09-2022 – Modyfikacja kafli WKRM na KD
 • Inicjatywa użytkownika nr 39-09-2022 – Dysponowanie kilku HEMS jednocześnie
 • Inicjatywa użytkownika nr 40-09-2022 – Zmiana pojazdu głównego z OW NFZ

Wszystkie powyższe inicjatywy zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego były wcześniej opiniowane przez zespół KCMRM co do możliwości ich realizacji oraz zasadności implementacji poszczególnych inicjatyw.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-40-09-2022-Zmiana-pojazdu-głównego-z-OW-NFZ_aktualizacja.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-24-07-2022-Korekta-przebiegu-pojazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-25-07-2022-Dodanie-metronomu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-26-07-2022-Edycja-przebiegu-pojazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-30-09-2022-Informacja-dźwiękowa-o-zgłoszeniu-przyjętym-w-innej-dyspozytorni.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-31-09-2022-Zmiana-konieczności-wprowadzenia-pojazdu-głównego-z-OW-NFZ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-32-09-2022-Eksportowanie-błędów-SIM-do-pliku.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-33-09-2022-Dodanie-nowego-raportu-Analiza-pracy-dyspozytorów-medycznych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-34-09-2022-Dodanie-statusu-Przekazanie-dyżuru.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-35-09-2022-Dodanie-słownika-imion.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-36-09-2022-Modyfikacja-raportu-9_ZRM-czasy-oczekiwania-pod-SOR_IP.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-37-09-2022-Dodanie-komunikatu-przypominającego-o-zakończeniu-dyżuru.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-38-09-2022-Modyfikacja-kafli-WKRM-na-KD.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-39-09-2022-Dysponowanie-kilku-HEMS-jednocześnie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content