12 września 2022 10:00

Otrzymaliśmy decyzje MZ do 10 inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzje odnośnie 10 inicjatyw użytkowników dotyczących modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podjął decyzję o realizacji następujących inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 10-05-2022 – Analiza niedostępności GPS w ambulansie
  • Inicjatywa użytkownika nr 12-06-2022 – Automatyczna aktualizacja danych o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM
  • Inicjatywa użytkownika nr 13-06-2022 – Integracja z CEPIK
  • Inicjatywa użytkownika nr 14-06-2022 – Powiadomienie o upływie ważnych terminów dla kierowcy_ kierownika ZRM
  • Inicjatywa użytkownika nr 16-06-2022 – Możliwość wysyłania komunikatów SWD PRM na konkretne rejony operacyjne
  • Inicjatywa użytkownika nr 17-06-2022 – Informowanie dyspozytora o przekroczeniu czasu przyjmowania zgłoszenia w kodzie pilności 1
  • Inicjatywa użytkownika nr 18-06-2022 – Integracja SWD PRM z bazą danych CWUB
  • Inicjatywa użytkownika nr 20-06-2022 – Dodanie nowego raportu – wykaz zmian wprowadzonych przez użytkownika

Jednocześnie DB MZ przekazał informację o odrzuceniu poniższych inicjatyw:

  • Inicjatywa użytkownika nr 22-06-2022 – Sekcja V KMCR
  • Inicjatywa użytkownika nr 23-07-2022 – Dodanie możliwości odpinania okien

Wszystkie powyższe inicjatywy zgodnie z Procedurą zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego były wcześniej opiniowane przez zespół KCMRM co do możliwości ich realizacji oraz zasadności implementacji poszczególnych inicjatyw.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-12-06-2022-Automatyczna-aktualizacja-danych-o-kierowcach.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-23-07-2022-Dodanie-możliwości-odpinania-okien.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-22-06-2022-Sekcja-V-KMCR.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-20-06-2022-Dodanie-nowego-raportu-wykaz-zmian-wprowadzonych-przez-użytkownika.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-18-06-2022-integracja-SWD-PRM-z-bazą-danych-CWUB.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-17-06-2022-Informowanie-dyspozytora-o-przekroczeniu-czasu-przyjmowania-zgłoszenia-w-kodzie-pilności-1-.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-16-06-2022-Możliwość-wysyłania-komunikatów-SWD-PRM-na-konkretne-rejony-operacyjne-lub-do-konk.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-14-06-2022-Powiadomienie-o-upływie-ważnych-terminów-dla-kierowcy_-kierownika-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-13-06-2022-Integracja-z-CEPIK.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-10-05-2022-Analiza-niedostępności-GPS-w-ambulansie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content