07 lipca 2020 15:00

Ośrodek Regionalny PZŁ SWD PRM Katowice – zakończyliśmy prace związane z podłączeniem łącza redundatnego do sieci OST 112

Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) kontynuujemy prace związane z podłączaniem łączy redundantnych do sieci OST 112 w Ośrodkach Regionalnych (OR) budowanego Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM).

W dniu dzisiejszym realizowaliśmy prace w OR PZŁ SWD PRM Katowice. Prace polegały na rozbudowie węzła OST 112 o dedykowaną wkładkę, która została zainstalowana w ruterze. Następnie została przeprowadzona rekonfiguracja urządzenia, podłączenia OR PZŁ SWD PRM do rutera oraz test prawidłowego działania.

Prowadzone prace były tak zaplanowane i zrealizowane, że nie skutkowały przerwaniem ciągłości pracy urządzeń podłączonych do sieci OST112 poprzez ruter na którym prowadzono prace. Prace w OR PZŁ SWD PRM Katowice były wykonane przez pracowników Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z pracownikami Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, którzy realizowali prace zdalnie. Dodatkowo podczas prac był obecny administrator wojewódzki SWD PRM.

Wcześniej w celu realizacji ww. prac Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego uzyskało zgodę Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na rozbudowę infrastruktur węzła OST 112.

Łączenie 15 z 17 OR PZŁ SWD PRM jest już podłączonych łączem redundantnym do sieci OST 112.

Wróć do aktualności
Skip to content