15 września 2020 12:30

Ogłosiliśmy przetarg na wdrożenie sieci SDN na potrzeby SWD PRM

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na „Wdrożenie sieci SDN w centrach przetwarzania danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w związku z realizacją zadania rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0”.

W związku z prowadzoną modernizacją infrastruktury wykorzystywanej przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz podsystemy współpracujące, rozbudową SWD PRM do wersji 2.0 oraz w związku z koniecznością optymalizacji wykorzystania sieci OST 112 poprzez wykonanie środowiska sieciowego przy użyciu najnowocześniejszych standardów budowy sieci zdefiniowanej programowo (SDN) umożliwiając tym samym integrację posiadanych systemów w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 zaprojektowaliśmy uruchomienie jednej sieci SDN w ośrodkach centrum przetwarzania danych wykorzystywanych na potrzeby SWD PRM.

W ramach postępowania wymagamy dostarczenia opisanych komponentów lub komponentów spełniających opisane warunki równoważności, wdrożenie rozwiązania oraz migrację obecnej infrastruktury na utworzone środowisko sieciowe.

Środowisko przełączania L2/L3 powinno mieć cechy scentralizowanego serwerowego środowiska sieciowego opartego o model SDN – „Software Defined Networking” składającego się
z dwóch podstawowych obszarów sprzętowo – programowych pełniących odrębne funkcje:

  • centralnego kontrolera SDN – obszaru zarządzającego siecią fizyczną oraz warstwą logiczną i zapewniającego konfigurowanie usług transportowych i bezpieczeństwa (m. in. segmentacji)
    w oparciu o modelowanie polityk dla aplikacji
  • infrastruktury sieciowej – w postaci przełączników 10/25/40/100 Gigabit Ethernet tworzących sieć o architekturze fabric – obszaru realizującego przełączanie, transport sieciowy
    i znajdujących się pod kontrolą komponentu zarządzającego SDN, czyli przełączników rdzeniowych [SPINE], przełączników dostępowych [LEAF], przełączników w zdalnych
    lokalizacjach [Remote LEAF].

W ramach postępowania Wykonawca wdroży rozwiązanie opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zintegruje je z posiadanym rozwiązaniem HyperFlex.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15 października 2020 r. na godzinę 12.30.

Szczegóły postępowania

Wróć do aktualności