14 września 2021 18:13

Ogłosiliśmy postępowanie pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby SWD PRM”

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane postępowanie pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby SWD PRM”.

Przedmiotem  zamówienia jest zakup pamięci RAM do posiadanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe serwerów Cisco HyperFlex w celu rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wybrany w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu pamięci RAM we wskazanych przez Zamawiającego serwerach, a także do udzielenia wsparcia serwisowego gwarantującego prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z dokumentacją można znaleźć pod linkiem:

https://www.lpr.com.pl/pl/numer-postepowania-zp-5-viii-2021/#post-content

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 5 października 2021 r. na godz. 12:30.

Wróć do aktualności