Zespół ds. Rozwoju SWD PRM

Zespół ds. rozwoju SWD PRM działający w KCMRM pełni niezwykle istotną rolę dla użytkowników SWD RM – realizuje modyfikacje i rozbudowę SWD PRM nakreśloną przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Zespół zbiera również opinie i sugestie użytkowników w zakresie funkcjonowania SWD PRM, które są wykorzystywane przy projektowaniu zmian obecnie działających funkcjonalności jak również podczas tworzenia nowych tak aby były dostosowane do potrzeb użytkowników.

Zespół odpowiada za tworzenie dokumentów modyfikacji tzw. RFC, koordynuje prace wdrożeniowe modyfikacji SWD PRM, przeprowadza testy aplikacji, współpracuje z wykonawcami oraz zewnętrznymi instytucjami, takimi jak MZ, NFZ, CSIOZ, GUGiK, czy Urzędy Wojewódzkie.

 

Zespół stanowi także merytoryczne wsparcie dla pracowników Centrum Technicznego w zakresie funkcjonalności SWD PRM.

Pracownikami Zespołu ds. rozwoju SWD PRM są pasjonaci ratownictwa medycznego oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

 

W skład Zespołu ds. Rozwoju wchodzą Analitycy IT oraz Specjaliści (ratownicy medyczni/dyspozytorzy medyczni). Pracę Zespołu ds. rozwoju SWD PRM koordynuje Kierownik projektu rozwoju SWD PRM.

 

Niezwykle istotna w pracy Zespołu jest znajomość przepisów prawnych, nowych trendów i standardów postępowania dyspozytorów medycznych oraz członków zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ale także nowoczesnych rozwiązań w zakresie informatyczno-programistycznym.

Praca Zespołu w sposób znaczący przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wpływa na podnoszenie komfortu pracy użytkowników SWD PRM.

 

Zespół rozpoczął swoją działalność od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Kamil Kolczyński

Kierownik Projektu, Koordynator zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Od przeszło 5 lat związany z analizą i jakością danych oraz projektowaniem rozwiązań systemów informatycznych. Członek zespołów wielu projektów informatycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych o zasięgu krajowym oraz europejskim. Zwolennik myślenia niestandardowego „out-of-the-box”.

Prywatnie szczęśliwy mąż i miłośnik zwierząt – czynny hodowca kotów rasowych, międzynarodowy sędzia felinologiczny oraz działacz Polskiego Związku Felinologicznego.

Kamil Chądzyński

Analityk

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku ratownictwo medyczne, studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Publiczne ,specjalność Ochrona Zdrowia.

Przed rozpoczęciem pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pracował jako specjalista ds. rozliczeń, gdzie m.in. odpowiadał za sprawozdawanie świadczeń do NFZ oraz przygotowywanie ofert do przetargów publicznych. Brał udział we wdrożeniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pełnił funkcje administratora dysponenta SWD PRM.

Prywatnie szczęśliwy mąż i dumny ojciec, miłośnik aktywności fizycznej.

Łukasz Sasin

Analityk

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Przed rozpoczęciem pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego od 2007 roku pracował w Policji, realizując wiele procesów wdrożeń rozwiązań informatycznych oraz ich koordynacji.

W latach 2015-2019 ściśle związany z Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, gdzie jako pracownik Komendy Głównej Policji odpowiadał za jego utrzymanie, rozwój oraz prowadzenie krajowych szkoleń.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, miłośnik nowinek technologicznych, piłki nożnej oraz wędkarstwa morskiego.

Jakub Czarski

Główny specjalista

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne – specjalność ratownictwo medyczne, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed rozpoczęciem w 2018 roku pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od 2005 roku pracował jako ratownik medyczny/dyspozytor medyczny, specjalista ds. skarg i zdarzeń niepożądanych oraz jako koordynator zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

W latach 2012-2017 pracował w WBiZK Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako starszy specjalista w oddziale ratownictwa medycznego gdzie odpowiedzialny był m.in. za WPDS, skargi i kontrole dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, wdrożenie SWD PRM w województwie wielkopolskim, szkolenia członków ZRM i dyspozytorów medycznych z zakresu SWD PRM, łączność radiową.

Z SWD PRM związany od początku jego istnienia i wdrożenia. Członek Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM powołanego przez MZ w latach 2015-2016 r.

Cały czas czynny zawodowo ratownik medyczny/dyspozytor medyczny oraz koordynator medyczny ,,Stadion Poznań”.

Miłośnik piłki nożnej i sportów wodnych.

Tomasz Draczyński

Specjalista

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku ratownictwo medyczne. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Łączy doświadczenie w pracy ratownika medycznego ze zdobytym zawodem pielęgniarza.

Cały czas czynny zawodowo ratownik medyczny. Od samego początku rozpoczęcia pracy związany jest z WSPRiTS ,,Meditrans” w Warszawie. Pracuje w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jako dyspozytor medyczny w dyspozytorni DM07-01 Warszawa oraz jako koordynator medyczny imprez masowych.

Prywatnie zapalony miłośnik sportów wodnych oraz żeglugi śródlądowej. Uwielbia podróżować i odkrywać nowe miejsca.
Skip to content