KCMRM

Mateusz Komza

Zastępca Dyrektora LPR ds. KCMRM

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku zdrowie publiczne, podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo Medyczne, Prawa Pacjenta i Ubezpieczenia Zdrowotne oraz podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.
Przed objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pełnił w latach 2014-2018 funkcję Dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia oraz pracował
w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Od lat zajmuje się tematyką ratownictwa medycznego, w aspekcie organizacji i zarządzania oraz powiadamiania ratunkowego. Współautor opracowania: „Procedury wspomagające podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego” oraz „Procedury – zdarzenie mnogie/masowe”. Podczas pracy w Ministerstwie Zdrowia był odpowiedzialny m. in. za organizację systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wdrożenie produkcyjne Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie kraju.

Paulina Granat

Kierownik Działu ds. SWD PRM

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, aktualnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W przeszłości członek wielu zespołów obsługi prawnej w zakresie prawa bankowego oraz prawa karnego. Obecnie związana z SWD PRM oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego.

Kamil Kolczyński

Kierownik Projektu, Koordynator zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Od przeszło 5 lat związany z analizą i jakością danych oraz projektowaniem rozwiązań systemów informatycznych. Członek zespołów wielu projektów informatycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych o zasięgu krajowym oraz europejskim. Zwolennik myślenia niestandardowego „out-of-the-box”.
Prywatnie mąż i miłośnik zwierząt – czynny hodowca kotów rasowych, międzynarodowy sędzia felinologiczny oraz działacz Polskiego Związku Felinologicznego.

Paweł Bąkała

Administrator Główny, Koordynator CT SWD PRM

Specjalista, doradca i architekt IT rozwiązań o wysokiej dostępności z 20 letnim doświadczeniem zarówno na rynku prywatnym jak i sektorze publicznym. Od 6 lat związany z projektami realizowanymi min. przez Ministerstwo Cyfryzacji, MSWiA oraz Ministerstwo Zdrowia. Jako główny architekt uczestniczył w budowie rozwiązań wykorzystywanych w ramach Systemów Informatycznych Powiadamiania Ratunkowego, Wspólnej Infrastruktury Państwa czy Rządowego Klastera Bezpieczeństwa. Promotor wykorzystywania całego spektrum technologii i nurtów IT i łączenia ich w ramach projektu w dążeniu do uzyskania najkorzystniejszej architektury rozwiązania. W projekcie SWD PRM łączy role organizatora Centrum Technicznego jak i architekta budowanych systemów.
Skip to content