Dział ds. SWD PRM

W ramach Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Dział ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.   W skład Działu ds. SWD PRM wchodzi: - Centrum Techniczne SWD PRM (CT SWD PRM) zajmujące się obsługą zgłoszonych incydentów z SWD PRM oraz budową i modernizacją infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez SWD PRM i podsystemy współpracujące. Więcej szczegółów o Centrum znajduje się tutaj(hiperłącze odsyłające do zakładki CT) - Zespół ds. rozwoju SWD PRM zajmujący się modyfikacją i rozbudową SWD PRM. Więcej szczegółów o zespole znajduje się tutaj (hiperłącze odsyłające do zakładki zespół rozwoju); - Zespół specjalistów oraz ekspertów wspierających KCMRM z dziedziny m. in. zamówień publicznych, finansów, technologii radiowych a także realizacji kontraktów.   Głównymi zadaniami Działu ds. SWD PRM jest kompleksowa obsługa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez utrzymanie i rozwój Systemu. Zadanie to jest realizowane w ramach Centrum Technicznego oraz Zespołu Rozwoju SWD PRM. Dodatkowo Dział realizuje wsparcie administracyjno-prawne KCMRM w szczególności przygotowywanie dokumentacji do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współpraca z urzędami wojewódzkimi oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, realizacja we współpracy z zespołami merytorycznymi poszczególnymi kontraktów a także organizowanie wewnętrznych szkoleń z zakresu obsługi SWD PRM.

Paulina Granat

Kierownik Działu ds. SWD PRM

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, aktualnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W przeszłości członek wielu zespołów obsługi prawnej w zakresie prawa bankowego oraz prawa karnego. Obecnie związana z SWD PRM oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego.

Artur Suprun

Główny Specjalista

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku ekonomia. Przed rozpoczęciem pracy w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pracował od 2003 roku w Ministerstwie Zdrowia, w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia, gdzie m.in. odpowiadał za realizację i rozliczanie programów restrukturyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz był członkiem zespołu ds. inwestycji w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

W ramach działu ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Zajmuje się stroną finansową realizowanych przez KCMRM zadań, w tym pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych z dotacji budżetu państwa w ramach umów podpisanych z Ministerstwem Zdrowia.

Prywatnie miłośnik kolarstwa oraz sportów zespołowych.

Katarzyna Walaszek

Główny Specjalista

Z zawodu radca prawny z ponad 12 letnim doświadczeniem przy obsłudze prawnej w sektorze administracji publicznej. Specjalizuje się w dziedzinach prawa : zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ponadto posiada tytuł zawodowy mediatora rodzinnego. W ramach rozwoju swojej ścieżki zawodowej pracowała również w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie udzielała porad prawnych.

W Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego pracuje od 2018 roku wspierając pod względem formalno prawnym wszelkie działania związane z realizacją zadań nałożonych na tą jednostkę w szczególności postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach obsługi SWD PRM. Branża IT jest jej nową fascynacją zawodową i w tym kierunku się rozwija.

Krzysztof Adamski

Główny Specjalista

Absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Systemy Radiokomunikacji Ruchomej. Od roku 2003 związany zawodowo z branżą telekomunikacyjną. W ramach obowiązków zawodowych brał udział w projektach realizowanych na terenie kraju i za granicą. Od grudnia 2019 roku pracuje w KCMRM. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.
Skip to content