20 stycznia 2023 08:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 45/12/2022 – Weryfikacja poprawności podpowiadania szpitali w Module ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 45/12/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa wielkopolskiego.

Użytkownik zaproponował dodanie funkcjonalności SWD PRM umożliwiającą podpowiadanie użytkownikowi Modułu ZRM odległości od najbliższych szpitali.

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM nie rekomenduje zmian w tym zakresie. Funkcjonalność podpowiadania odległości od podmiotów leczniczych jest od kilku lat zaimplementowana w SWD PRM. Zespół ds. Rozwoju SWD PRM przeprowadził weryfikację opisywanej funkcjonalności i potwierdzamy, że działa ona prawidłowo.

Celem zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w działaniu SWD PRM zalecamy kontakt przez HelpDesk KCMRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2023-01-10-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-45-11-2022-Weryfikacja-poprawności-podpowiadania-szpitali-w-MZRM.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content