24 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 40/09/2022 – Zmiana pojazdu głównego z OW NFZ

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 40/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa pomorskiego.

Użytkownik zaproponował modyfikacje funkcjonalności SWD PRM poprzez umożliwienie zmiany “pojazdu głównego z OW NFZ” dla administratora dysponenta.

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM nie rekomenduje zmian w tym zakresie. Możliwość edycji pola „Pojazd główny z umowy OW NFZ:” w istniejącym ZRM jest dostępna tylko dla administratora centralnego i wojewódzkiego. Natomiast podczas dodawania nowego ZRM każdy administrator może uzupełnić pole „Pojazd główny z umowy OW NFZ:”. Takie założenia zostały przyjęte z uwagi na dbałość o jakość danych wprowadzanych przez administratorów dysponentów. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że pole nie wymaga częstych aktualizacji na skutek awarii pojazdów ponieważ, krótkotrwałe zamiany pojazdów nie są w nim odnotowywane.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-40-09-2022-Zmiana-pojazdu-głównego-z-OW-NFZ_aktualizacja.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content