21 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 39/09/2022 – Dysponowanie kilku HEMS jednocześnie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 39/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa lubuskiego.

Użytkownik zaproponował modyfikacje funkcjonalności aplikacji DGT DCA poprzez implementację funkcjonalności umożliwiającej przekazanie danych do kilku HEMS jedocześnie.

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM wydaje negatywną opinię co do jej realizacji ponieważ opisywane funkcjonalności zostaną wdrożone w tzw. rozbudowywanym Module Dyspozytora SWD 2.0.

Poprzez rozbudowę SWD to tzw. wersji SWD 2.0, zmodyfikowana zostanie formatka okna służącego do dysponowania ZRM w sposób prezentujący na liście do zadysponowania zarówno naziemne ZRM jak i Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz z szacunkowym czasem dotarcia do miejsca zdarzenia.
Ponadto w ramach rozwoju SWD PRM do wersji SWD 2.0, wdrożone zostaną Moduł LZRM i Moduł CO LPR, które usprawnią dysponowanie HEMS przez dyspozytorów medycznych.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-39-09-2022-Dysponowanie-kilku-HEMS-jednocześnie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content