20 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 38/09/2022 – Modyfikacja kafli WKRM na KD

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 38/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa kujawsko-pomorskiego.

Użytkownik zaproponował modyfikacje funkcjonalności aplikacji DGT DCA poprzez implementację funkcjonalności unistatusów dla użytkowników z rolą WKRM.

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM negatywnie opiniuje realizację przedmiotowej inicjatywy. Opisywane przez użytkownika funkcjonalności zostaną zaimplementowane w ramach realizacji RFC 11/2022/SWDPRM Unistatusy użytkowników WKRM i LPR, produktem tego zlecenia jest rozszerzenie funkcji unistatusów na użytkowników PZŁ SWD PRM w rolach WKRM, HEMS/EMS, Koordynator CO LPR, Zastępca koordynatora CO LPR, Dyspozytor Medyczny CO LPR oraz Dyspozytor Lotniczy CO LPR, zmiana kafli we wskazanych miejscach aplikacji DGT DCA na kafle odpowiadające poszczególnym stanowiskom ww. ról oraz dodanie na tych kaflach paska stanu.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-38-09-2022-Modyfikacja-kafli-WKRM-na-KD.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content