17 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 35/09/2022 – Dodanie słownika imion

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 35/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa lubuskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie funkcjonalności polegającej na dodaniu w SWD PRM słownika imion pacjentów.

Zespół KCMRM negatywnie opiniuje powyższą propozycję. Zwracamy uwagę, że w przyszłości realizowana będzie inicjatywa użytkownika nr 18/06/2022, która dotyczy integracji z bazą CWUB i uzyskała pozytywną decyzję DB MZ co do jej realizacji. Realizacja wspomnianej inicjatywy wykluczy konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta.

Dodanie funkcjonalności automatycznego uzupełniania danych osobowych pacjenta usprawni proces wypełniania dokumentacji medycznej oraz ograniczy ilość błędów związanych z niepoprawnymi danymi sprawozdawanymi do SIM (P1). Realizacja powyższej funkcjonalności wymagać będzie produkcyjnego uruchomienia Centralnego Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet oraz pozyskania warunków technicznych dla realizacji integracji od CeZ.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-35-09-2022-Dodanie-słownika-imion.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content