14 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 34/09/2022 – Dodanie statusu ‘Przekazanie dyżuru’

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 34/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa dolnośląskiego.

Użytkownik zaproponował dodanie nowego statusu: “przekazanie dyżuru”.

Po przeprowadzonej analizie zespół KCMRM przychyla się do negatywnej opinii DB MZ o odstąpieniu od realizacji powyższej inicjatywy. W chwili obecnej, zgodnie z instrukcją użytkownika Modułu ZRM, kierownik ZRM w sytuacji niegotowości do podjęcia zlecenia, powinien użyć statusu „Niegotowy”.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-34-09-2022-Dodanie-statusu-Przekazanie-dyżuru.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content