15 września 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 29/08/2022 – Dysponowanie ZRM w K-1

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 29/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z SP ZOZ SPR Gdańsk.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wdrożeniu mechanizmu sprawiającego, że przyjęcie zgłoszenia przez DMP w kodzie pilności 1 powinno oznaczać z automatu dysponowanie wyjazdu na sygnale.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia negatywnie ustosunkowuje się do zaproponowanych zmian, ponieważ powyższa funkcjonalność została przewidziana do realizacji w ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0.

Poniżej zapisy z Projektu Technicznego:
1.14 WF-07.14 KOD PILNOŚCI
1.14.1 OPIS WYMAGANIA
Kod pilności określa statusy wyjazdu wedle określonych wartości. Powiązanie kodu pilności ze znacznikiem sygnałów świetlnych i dźwiękowych w ekranie Zdarzenia. System powinien wiązać kod pilności wezwania z automatycznym zaznaczeniem pola „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” na poziomie Zdarzenia. Powyższe dotyczy także zmian w tym zakresie w KZW przekazanych już do zespołu ratownictwa medycznego.
1) Wybranie kodu pilności „1” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu uprzywilejowanego we wszystkich KZW dla Zdarzenia;
2) Wybranie kodu pilności „2” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu nieuprzywilejowanego;
3) Zmiana kodu pilności i automatyczne powiązanie lub nie z wyjazdem na sygnale na poziomie zdarzenia dotyczy zmian w tym zakresie w kartach zlecenia wyjazdu przekazanych już do zespołu ratownictwa medycznego;
4) Oznaczenie „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” ma być dostępne do edycji – jego zmiana nie będzie zmieniać wartości kodu pilności. Znacznik ma być również dostępny do edycji na poziomie każdego KZW z osobna – nadpisywany na żądanie (po potwierdzeniu przez użytkownika) przy zmianie z poziomu Zdarzenia.

W związku z powyższym zespół KCMRM negatywnie opiniuje realizację powyższej inicjatywy.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-09-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-29-08-2022-Dysponowanie-ZRM-w-K-1.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content