14 września 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 28/08/2022 – Wielkość czcionki w KZW

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 28/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na zwiększeniu czcionki tekstu do co najmniej 20pkt w KZW na stronie pierwszej tj. adresu lub nazwy miejsca zdarzenia, oraz wywiadu medycznego oraz przede wszystkim zwiększenie czcionki tekstu nr telefonu wzywającego do co najmniej czcionki 28.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia pozytywnie ustosunkowuje się do zaproponowanych zmian, zastrzegając jednak, że są one już przewidziane w ramach realizacji RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM Optymalizacja Modułu ZRM etap II.

Powyższa modyfikacja zawiera m.in.:

  • Wprowadzenie dynamicznego skalowania czcionki w Module ZRM zależnej od ustawionej rozdzielczości na danym urządzeniu. Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej funkcji w razie problemów z wydajnością sprzętową;
  • Wprowadzenie czterostopniowego skalowania czcionki w Module ZRM na danym urządzeniu, niezależnego od dynamicznego skalowania. Dostępne do wyboru będą możliwości ręcznego skalowania czcionki wg. rozmiarów: Mała, Średnia (standardowa), Duża, Największa.

W związku z powyższym, Zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji niniejszej inicjatywy.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-09-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-28-08-2022-Wielkość-czcionki-w-KZW.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content