13 września 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 27/08/2022 – Nowy raport predefiniowany dot. średniego czasu oczekiwania na połączenie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 27/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na utworzeniu nowego predefiniowanego raportu, który powinien przedstawiać średni czasu oczekiwania na połączenie z dyspozytorni medycznej od momentu wpłynięcia połączenia na kolejkę do momentu odebrania połączenia przez dyspozytora medycznego.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydaje negatywną opinie z uwagi na fakt, że średni czas oczekiwania na odebranie połączenia już jest uwzględniony w 12 na 17 procedowanych raportach PZŁ SWD PRM, które niebawem zostaną udostępnione na produkcje.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-09-09-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-27-08-2022-Nowy-raport-predefiniowany-dot.-średniego-czasu-oczekiwania-na-połączenie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content