05 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 24/07/2022 – Korekta przebiegu pojazdu

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 24/07/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa śląskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie funkcjonalności polegającej na dodaniu dodatkowego pola tekstowego „Uwagi” obligatoryjnego do uzupełnienia w przypadku korekty przebiegu pojazdu przez Administratora Wojewódzkiego lub Administratora Centralnego.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy wydaje negatywną opinię odnośnie powyższej inicjatywy. Zespół KCMRM mając na względzie przechowywanie informacji odnośnie użytkownika, który dokonał danej zmiany, nie znajduje zasadności realizacji powyższej inicjatywy.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-10-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-24-07-2022-Korekta-przebiegu-pojazdu.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content