31 sierpnia 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 23/07/2022 – Dodanie możliwości odpinania okien

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 23/07/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji możliwości odpinania okien w Module Dyspozytora

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ.

W ramach rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji SWD 2.0 zaplanowano modyfikację funkcjonalności Modułu Dyspozytora, która umożliwia odpięcie formatki zdarzenia od okna głównego. Poniżej zapis z Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Dyspozytora do wersji SWD 2.0:

2.3 OKNO GŁÓWNE
Okno główne MDYS zostanie zmodyfikowane przez:
1) dodanie możliwości odpinania okien listy zdarzeń i listy zespołów;
2) odpięcie FZ od okna głównego;
3) dodanie elementów do panelu funkcyjnego zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 3.2.1 PANEL FUNKCYJNY;
4) dodanie informacji na pasku stanu zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 3.2.4 PASEK STANU;
5) wyświetlanie profili okna głównego w zależności od konfiguracji w MADM.

Z uwagi na zbliżający się termin wdrożenia produkcyjnego SWD 2.0, zespół KCMRM wydaje negatywną rekomendację co do realizacji opisywanej modyfikacji.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-23-07-2022-Dodanie-możliwości-odpinania-okien.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content