01 września 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 22/06/2022 – Sekcja V KMCR

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 22/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na modyfikacji działania sekcji V KMCR.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ.
Zaimplementowane obecnie walidacje działają zgodnie z założeniami. Poszczególne sekcje KMCR:
1) I. WYWIAD;
2) II. BADANIE;
3) III. ROZPOZNANIE;
4) IV. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM;
5) V. DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA;
powinny być wypełnione zgodnie z kolejnością podczas badania pacjenta. Zablokowanie możliwości opuszczenia sekcji zawierającej dane pacjenta podyktowana została koniecznością ograniczenia możliwości generowania dużej ilości błędów i nieprawidłowości w danych osobowych pacjentów, co skutkowało przekazywaniem nieprawidłowych danych do systemu SIM (P1). Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wypełnianie dokumentacji medycznej jest czynnością, która nigdy nie powinna skutkować opóźnieniem w udzieleniu medycznych czynności ratunkowych i w opinii zespołu KCMRM obecnie zaimplementowane w SWD PRM rozwiązanie nie powoduje żadnego utrudnienia w tym zakresie.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-22-06-2022-Sekcja-V-KMCR.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content