15 lipca 2022 08:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 21/06/2022 – Modyfikacja raportu czasy oczekiwania SOR/IP

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 21/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji raportu „Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM”.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ, ponieważ „Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM” liczy czasy zgodnie z założeniami w sposób prawidłowy. Czas oczekiwania ZRM w SOR/IP jest liczony od momentu odznaczenia statusu „W szpitalu” do zmiany na kolejny chronologicznie status. Już dziś odznaczenie przez użytkownika ponownie statusu przewóz do szpitala powoduje utworzenie odrębnego wiersza w wynikach ww. raportu wygenerowanego w Module Raportowym.

Poniżej przykład dla KZW. ZRM D01 19 oznaczył po raz pierwszy status „W szpitalu” o godzinie 10:02, następne oznaczenie statusu „W szpitalu” nastąpiło o godzinie 11:18. Ponowne oznaczenie statusu powoduje dodanie kolejnego wiersza w raporcie. Czas oczekiwania jest liczony od ostatniego statusu „W szpitalu

Z uwagi na powyższe, zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji opisywanej funkcjonalności.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-21-06-2022-Modyfikacja-raportu-czasy-oczekiwania-SOR_IP.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content