19 lipca 2022 08:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 15/06/2022 – Ograniczenie katalogu procedur medycznych ICD-9 dostępnych dla zespołów ratownictwa medycznego

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 15/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Użytkownik zaproponował ograniczenie katalogu procedur medycznych ICD-9 dostępnych dla zespołów ratownictwa medycznego.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ ponieważ w ramach rozbudowy Modułu ZRM do tzw. wersji SWD 2.0 zaplanowano implementację mechanizmu odpowiadającego za mapowanie wykonanych czynności na odpowiednie kody ICD-9.

Opis funkcjonalności znajduje się w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu ZRM:

3.4.2.4. MAPOWANIE ICD9
Procedury medyczne udzielone przez ZRM będą automatycznie uzupełniane na podstawie parametrów oznaczonych w sekcjach:
1) III Badanie;
2) IV Rozpoznanie;
3) V Postępowanie z pacjentem.

Z uwagi na powyższe oraz w związku z argumentacją przytoczoną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, KCMRM negatywnie opiniuje wprowadzanie zmian zaproponowanych w zgłoszeniu.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-15-06-2022-Ograniczenie-katalogu-procedur-medycznych-ICD-9-dostępnych-dla-zespołów-ratownictwa-medycznego.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content