20 maja 2022 08:00

Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 29/11/2020 – Monitorowanie statusu systemów służb pomocniczych

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 29/11/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji zgłoszonej inicjatywy.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji, która pozwoliłaby monitorować status prawidłowości działania służb pomocniczych.

Wcześniej zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM wyjaśnił, że w związku z planowanym udostępnieniem w środowisku produkcyjnym RFC 16/2020/SWDPRM – wprowadzony zostanie mechanizm przekazywania do użytkowników komunikatów o pracach planowych czy awariach.

Zespół KCMRM informuje jednocześnie że w wyniku pogłębionej analizy po naszej stronie wypracowaliśmy stanowisko dotyczące odstąpienia od przekazywania do użytkowników końcowych, zbędnych komunikatów o pracach planowych w sieci OST112, SWD PSP, SWD Policji czy ST CPR, które nie będą miały wpływu na działanie SWD PRM. Zmiana w tym zakresie zostanie wprowadzona przy wdrożeniu ww. RFC. Należy pamiętać, że funkcjonalność komunikatów zaimplementowana w ramach realizacji RFC 16/2020/SWDPRM będzie wykorzystywana do powiadamiania użytkowników końcowych o sytuacjach mających wpływ wyłącznie na funkcjonowanie SWD PRM.

Więcej szczegółów dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2020 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-29-2020-Monitorowanie-statusu-systemów-służb-pomocniczych.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content