06 października 2021 14:06

Instalacja routera MPLS w KWP w Katowicach w ramach realizacji pilotażu integracji łączności radiowej PRM z PZŁ SWD PRM w woj. małopolskim

W ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 14 września 2021 r., pomiędzy Komendą Główną Policji (KGP), Komendą Wojewódzką Policji (KWP) w Katowicach, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w serwerowni KWP w Katowicach zainstalowany został router sieci MPLS.

Usługa zapewniająca utworzenie punktu styku z siecią MPLS, wymagająca  instalacji routerów końcowych sieci, której operatorem jest Netia S.A., w serwerowni KWP w Katowicach, pozwoli zrealizować pilotaż integracji łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w województwie małopolskim z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) zgodnie ze scenariuszem zaproponowanym przez KGP. Punkt styku małopolskiego MPLS-a w KWP umożliwi połączenie sieciowe pracującym w terenie urządzeniom radiowym z serwerami radiowymi PZŁ SWD PRM działającymi w sieci OST112.

Wróć do aktualności