21 stycznia 2022 11:00

GUGiK usunął awarię – UMM jest już dostępny

W dniu dzisiejszym po stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) od około godziny godz. 11:30 nastąpiło usunięcie występującej od 19 stycznia 2022 r. awarii Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM). Częściowo UMM zaczął funkcjonować już w dniu wczorajszym (dostępne były już podkłady mapowe) ale nie działały nadal usługi które są wykorzystywane przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego:

  • IGServices/GeocodeService.svc – usługa wykorzystywana do pobierania współrzędnych miejsca zdarzenia z UMM;
  • IGServices/NavigationService.svc – usługa wykorzystywana do algorytmu powiadania zespołów ratownictwa medycznego.

Niedostępność ww. usług została usunięta dopiero w dniu dzisiejszym.

GUGiK na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dostarcza wykorzystywany przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) podsystem UMM.

Powyższa awaria skutkowała problemem w działaniu Modułu Mapowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Niedostępne były podkłady mapowe środowiska produkcyjnego UMM na wszystkich stanowiskach dostępowych w dyspozytorniach medycznych w całej Polsce. Brak podkładów uniemożliwiał dyspozytorom medycznym nie tylko oznaczanie zdarzeń na mapie, ale również wykorzystywanie innych funkcji dostępnych w UMM, np. wyszukiwanie punktów adresowych czy działanie algorytmu podpowiadania zespołów ratownictwa medycznego.

Celem utworzenia systemu Uniwersalny Moduł Mapowy było zintegrowane świadczenie usług ochrony życia ludzkiego, własności prywatnej i majątku publicznego oraz minimalizowanie zagrożeń środowiskowych.

UMM to system zapewniający bezpłatny i bezpośredni dostęp do danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) dla użytkowników systemów włączonych w system powiadamiania ratunkowego (SWD Policji, SWD PSP, SI WCPR, SWD PRM). UMM dedykowane dla służb ratunkowych i porządkowych – powstało w oparciu o wymagania służb (w tym obsługa urządzeń mobilnych).

Z uwagi na skalę utrudnień Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wystąpiło do GUGiK z wnioskiem o podanie przyczyn niedostępności UMM.

 

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content