24 maja 2022 11:00

Dyspozytorzy medyczni z dyspozytorni medycznej DM07-01 Warszawa pracują już na nowych konsolach dyspozytorskich typ B

W związku z zakończeniem realizacji zadania dystrybucji sprzętu do obsługi SWD PRM do wszystkich Urzędów Wojewódzkich przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, rozpoczęliśmy prace związane z produkcyjnym uruchomieniem konsol dyspozytorskich (KD) typ B (szerszych niż obecnie wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych) w dyspozytorniach medycznych.

W pierwszej kolejności w dniu dzisiejszym testowo uruchomiliśmy KD typu B w dyspozytorni medycznej DM07-01 w Warszawie funkcjonującej w strukturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W następnej kolejności zostaną zakończone prace nad przygotowaniem projektu RFC obejmujące swym zakresem niezbędne prace konfiguracyjne jakie należy zrealizować na KD oraz w PZŁ SWD PRM. Projekt RFC obejmować będzie również wnioski z dzisiejszego testowego uruchomienia KD. Po uzyskaniu akceptacji RFC rozpocznie się konfiguracja KD i zestawów bezprzewodowych słuchawek nagłownych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju.

Poniżej prezentujemy wygląd nowych konsol typ B na stanowiskach dyspozytorów medycznych wysyłających w dyspozytorni medycznej DM07-01 Warszawa.

Widok konsol dyspozytorskich typu B na stanowiskach dyspozytorów wysyłających w DM07-01 Warszawa

 

Widok konsoli dyspozytorskiej typu B na stanowisku dyspozytora wysyłającego w DM07-01 Warszawa

 

Widok konsoli dyspozytorskiej typu B na stanowisku głównego dyspozytora medycznego w DM07-01 Warszawa

 

Wcześniej na mocy zawartych z Wojewodami porozumień dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich sprzętu, przeznaczonego dla pracowników dyspozytorni medycznych – konsol dyspozytorskich typ B dla stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających, zastępcy głównego oraz dyspozytora głównego oraz – w przypadku części województw (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie) – zestawów bezprzewodowych słuchawek nagłownych wraz ze stacjami bazowymi dla wszystkich stanowisk dyspozytorów medycznych.

Konsole dyspozytorskie typ B, są większe od obecnie wykorzystywanych przez dyspozytorów i przygotowują infrastrukturę PZŁ SWD PRM do obsługi zintegrowanej z PZŁ SWD PRM łączności radiowej w aplikacji DGT DCA.

Dostawy sprzętu były realizowane przez firmę DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, wyłonioną jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Mając na uwadze różny etap prowadzonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pozostałego planowanego do zakupu sprzętu, dostawy realizowane będą etapami, wraz z sukcesywnym wyłanianiem kolejnych wykonawców poszczególnych zadań. Kolejny sprzęt jaki zostanie dostarczony do Urzędów Wojewódzkich to stacje dostępowe typ A (dla każdego stanowiska podstawowego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju oraz dla każdego stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego) oraz monitory typ A (dla każdego stanowiska dyspozytora medycznego przyjmującego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju).

Aby była możliwość uruchomienia nowych szerokich KD typ B dla dyspozytorów medycznych wysyłających i głównego dyspozytora medycznego Zespół KCMRM zaprojektował i wprowadził nową wersję poszczególnych komponentów Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) SWD PRM. Prace te były wykonane w ramach realizacji specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu B.

RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z realizowanym zakupem nowych konsol dyspozytorskich dla użytkowników PZŁ SWD PRM na stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.

Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B mają większą przekątną matrycy, większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia były nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww. specyfikacją.

 

Widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu A (obecnie wykorzystywanej przez dyspozytorów medycznych).

 

Widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B (udostępnione dyspozytorom medycznym).

 

W ramach wprowadzonych zmian osiągnięto rezultat w zakresie:

  • zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“;

Widok panelu “Kafli” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na konsole dyspozytorskie typu A;

Rozmieszczenie paneli w widoku głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”, w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM;

Zakładka „Grupy ZRM” w „Panelu Radia” aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

Wyżej opisane zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zaktualizowanym dokumencie pt.: “KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika – Aplikacja DGT DCA” w obecnie obowiązującej wersji 4.0.

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021-Przystosowanie-profili-DGT-DCA-dla-GDM-ZGDM-oraz-DMW-do-KD-typu-B-wer.-1.2-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content