12 maja 2022 17:00

Drugi dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 12 maja 2022 roku zrealizowaliśmy kolejną turę warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
W dniu dzisiejszym w zajęciach wzięło udział 13 dyspozytorów medycznych opolskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli: Tomasz Draczyński oraz Trener KCMRM Michał Kucap.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był przez Panią Danutę Klimasarę.
Opolski Urząd Wojewódzki reprezentował Pan Zbigniew Twórzewski, kierownik dyspozytorni medycznej DM08-01 Opole oraz Pan Radosław Worożański administrator wojewódzki SWD PRM.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Mateusz Rak, Kierownik Bazy HEMS Opole.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z dzisiejszego spotkania.

 

 

 

 

 

Warsztaty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim są trzecimi z cyklu, jaki został zaplanowany na 2022 rok. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Poniżej przedstawiamy terminarz kolejnych warsztatów:

 • województwo warmińsko-mazurskie – 08-09.06.2022 r.;
 • województwo małopolskie – 14-15.06.2022 r.;
 • województwo pomorskie – 13-14.07.2022 r.;
 • województwo zachodniopomorskie – 10-11.08.2022 r.;
 • województwo lubuskie – 24-25.08.2022 r.;
 • województwo podlaskie – 07-08.09.2022 r.;
 • województwo kujawsko-pomorskie – 21-22.09.2022 r.;
 • województwo mazowieckie (tura 1) – 05-06.10.2022 r.;
 • województwo mazowieckie (tura 2) – 26-27.10.2022 r.;
 • województwo świętokrzyskie – 09-10.11.2022 r.;
 • województwo podkarpackie – 07-08.12.2022 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) uzyskało akceptację Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dla inicjatywy realizacji warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych.

Zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. Współorganizatorami warsztatów są przedstawiciele DB MZ oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie nadzoru nad pracą dyspozytorni medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni medycznych, administratorzy wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty odbywają się ww. lokalizacjach wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2022 roku są dyspozytorzy medyczni pełniący role: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego.

Celem przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń i zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemie Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) oraz innych podsystemach współpracujących w tym w szczególności w aplikacjach dedykowanych tj. Module Dyspozytora SWD PRM, Module Mapowym SWD PRM oraz aplikacji DGT DCA na konsolach dyspozytorskich.

Ważnym elementem warsztatów jest ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów medycznych w sytuacjach awaryjnych.

Zajęcia w ramach warsztatów są prowadzone przez pracowników KCMRM oraz doświadczonych ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. W zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów transportowych, warsztaty prowadzą doświadczeni pracownicy LPR.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw.

Informacja w powyższym zakresie została przekazana do wszystkich Urzędów Wojewódzkich.

Wróć do aktualności
Skip to content