08 listopada 2021 13:00

Dostarczyliśmy do KGP 2 rutery na potrzeby rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego sieci OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

W związku z podpisaniem Biurem Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji (KGP) umowy  na użyczenie dwóch routerów Cisco ISR 4461 do bezpłatnego używania w celu rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), w dniu dzisiejszym dostarczyliśmy rutery do siedziby KGP.

Ww. rutery posłużą do realizacji ostatniego etapu projektu SDN w zakresie wydzielenia dedykowanych VRFów „VRF DATA SWD PRM” oraz „VRF Radio”. Wydzielenie VRF DATA SWD PRM będzie skutkowało wyjściem SWD PRM i podsystemów współpracujących z wykorzystywanego obecnie VRF DATA SI CPR i osadzenie całego SWD PRM i podsystemów współpracujących w dedykowanej do tego celu części sieci OST 112. W związku z wyizolowaniem części sieci OST 112 wyłącznie na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne konieczna jest rozbudowa węzłów CSD o dedykowane do tego urządzenia w celu zapewnienia indywidualnego dostępu do usług wykorzystywanych w SWD PRM. Zgodnie z ustaleniami z operatorem OST112 i potwierdzonym projektem wydzielenia dedykowanych sieci umożliwiającym w konsekwencji realizację również innych projektów m. in. telekomunikacyjnych – PZŁ SWD PRM w części radiowej, ww. węzły zostaną  doposażone o routery które zostały zakupione w tym celu na które KCMRM uzyskało zgodę Ministra Zdrowia na bezpłatne użyczenie.

SWD PRM to system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.  o systemie powiadamiania ratunkowego, oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM), w tym monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami, komunikację pomiędzy dyspozytorami medycznymi i członkami ZRM, zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami, prowadzenie dokumentacji medycznej (KZW i KMCR, księgi dysponenta ZRM, tworzenie grafików pracy), obsługę sytuacji wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii – możliwość zastępowalności poszczególnych dyspozytorni medycznych.

W zakresie transmisji danych pomiędzy użytkownikami SWD PRM uczestniczącymi w procesie przyjęcia oraz obsługi zgłoszeń alarmowych wykorzystywana jest sieć OST 112. Sieć tę utworzono w ramach realizacji projektu pod nazwą Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 i innych numerów alarmowych. Sieć OST 112 ze względów bezpieczeństwa oraz niezawodności jest wyizolowaną siecią teleinformatyczną bez dostępu do sieci zewnętrznej – Internetu. Usługi lub aplikacje uruchomione w sieci OST 112 nie są dostępne dla użytkowników z poza tej sieci np. z Internetu. Konfiguracja ruchu sieciowego jest realizowana przez operatora sieci OST112 – Komendę Główną Policji. Połączenia sieciowe związane z obsługą stanowisk mobilnych zainstalowanych w ambulansach wymagają dostępu do sieci OST 112 i obsługiwane są przez APN, podłączony do punktów styku CP SPR (Centralny Punkt Systemów Powiadamiania Ratunkowego) zarządzanych przez operatora OST112.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności