05 czerwca 2020 16:00

Ankiety aktualizacyjne łączności radiowej na potrzeby PZŁ SWD PRM – pierwszy tydzień spotkań

Zakończył się pierwszy tydzień cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego i Wykonawcy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) firmy DGT.

Celem spotkań jest omówienie treści ankiet niezbędnych do uzyskania danych pozwalających na przygotowanie planu integracji środków łączności radiowej użytkowanej w poszczególnych województwach w systemie PRM z PZŁ SWD PRM.

Podczas spotkań przedstawiona została prezentacja przybliżająca zagadnienia projektu budowy PZŁ SWD PRM ze szczególnym uwzględnieniem zadania 2, którym jest integracja łączności radiowej wykorzystywanej w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w danym województwie z budowanym PZŁ SWD PRM.

W pierwszym tygodniu zrealizowano spotkania z przedstawicielami dziewięciu województw.  Omówiony został obecny stan łączności radiowej PRM w następujących województwach: lubuskim, dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, opolskim, lubelskim, świętokrzyskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach i merytoryczny dialog.

Planowany termin zakończenia cyklu spotkań to 19 czerwca.

Spotkania były realizowane w formie wideokonferencji.

Wróć do aktualności
Skip to content