01 czerwca 2020 16:00

3 kolejne RFC przekazane do akceptacji Ministerstwa Zdrowia – RFC 15/2020/SWD PRM, RFC 16/2020/SWD PRM, RFC 17/2020/SWD PRM

W dniu 1 czerwca 2020 roku przekazaliśmy do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia celem akceptacji kolejne trzy dokumenty zawierające specyfikację modyfikacji SWD PRM:

 • RFC nr 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM
 • RFC nr 16/2020/KCMRM/SWDPRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersji
 • RFC nr 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM Mobilny

Poniżej przedstawiamy, krótki opis zmian jakie zostaną wprowadzone do SWD PRM w przypadku realizacji modyfikacji.

RFC nr 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie do SWD PRM uprawnienia systemowego „Analityk KCMRM”. Dodanie ww. uprawnienia systemowego ma na celu m.in.:

 • realizację tzw. „technicznego” zamykania KZW/KMCR
 • ułatwienie generowania statystyk niezamkniętych KZW/KMCR
 • umożliwienie realizacji tzw. „technicznego” zamykania KZW/KMCR każdorazowo gdy będzie taka konieczność bez konieczności zlecania prac Wykonawcy w ramach RFC

Dodatkowo konieczna jest modyfikacja aplikacji poprawiająca komfort oraz usprawniająca pracę użytkowników Modułu Analityka:

 • poprawa widoczności danych w trybie do podglądu
 • rozróżnienie kolorystyczne zmian w danych w prowadzonych w dokumentacji
 • wprowadzenie pól z możliwością wyboru z listy rozwijalnej

RFC nr 16/2020/KCMRM/SWDPRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersji

Przedmiotem zmiany jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej przesłanie komunikatu do Modułów SWD PRM przez administratora centralnego oraz optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji we wszystkich Modułach SWD PRM.

RFC nr 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM Mobilny

Przedmiotem zmian jest wprowadzenie:

 • zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ
 • skalowania czcionki (rozmiar do wyboru przez użytkownika: mała, średnia, duża, największa)
 • sprawdzania pisowni
 • trybu nocnego

Dodany zostanie również nowy obszar w KMCR z możliwością wpisania danych kontaktowych osoby, która została wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji nt. jego stanu zdrowia.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Wcześniej ww. dokumenty RFC zostały omówione i zatwierdzone przez Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Są to już kolejne dokumenty RFC które były weryfikowane przez Członków Rady ds. SWD PRM przed przekazaniem do akceptacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader RFC_15_2020_KCMRM_SWDPRM-Dodanie-uprawnienia-Analityk-KCMRM-wersja-1.0.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_16_2020_KCMRM_SWDPRM-Komunikaty-i-optymalizacja-informacji-o-wersjach-wersja-1.0.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_17_2020_KCMRM_SWDPRM-Optymaliz.-Modułu-ZRM-Mobilny-wer.-1.0.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content