29 maja 2020 16:30

3 kolejne RFC przekazane do realizacji – RFC 7/2020/SWD PRM, RFC 11/2020/SWD PRM, RFC 12/2020/SWD PRM

W dniu 29 maja 2020 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego po uzyskaniu wyceny i zakończeniu negocjacji przekazało do Wykonawcy do realizacji 3 kolejne RFC:

  • RFC nr 7/2020/LPR – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego
  • RFC nr 11/2020/LPR – Rozbudowa słownika szpitali
  • RFC nr 12/2020/LPR – Optymalizacja skali bólu

Wcześniej ww. dokumenty zostały omówione, zatwierdzone przez Członków Rady ds. SWD PRM, uzyskały akceptację Ministerstwa Zdrowia. Są to kolejne dokumenty RFC które były weryfikowane przez Członków Rady ds. SWD PRM przed przekazaniem do akceptacji Ministerstwa Zdrowia
i dalszych prac.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis modyfikacji:

  • RFC nr 7/2020/LPR – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego

Zmiany obejmują modyfikację formatki zdarzenia w Module Dyspozytora poprzez wydzielenie osobnej sekcji: Wywiad medyczny oraz dodanie algorytmów zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego oraz elementów procedury ogólnej zbierania wywiadu medycznego.

  • RFC nr 11/2020/LPR – Rozbudowa słownika szpitali

Zmiany obejmują rozbudowę słownika szpitali w Module Administratora tj. wprowadzenie słownika NiŚOZ, udostępnienie zarządzania danymi telefonicznymi dla administratorów wojewódzkich oraz wprowadzenie walidacji wprowadzenia czasu przekazania pacjenta w KZW oraz KMCR.

  • RFC nr 12/2020/LPR – Optymalizacja skali bólu

Celem zmiany jest optymalizacja Modułu ZRM w zakresie dotychczas zastosowanych rozwiązań
w zakresie skali bólu tj. m.in.:  likwidacja konieczności wypełnienia skali bólu w przypadku zgonu pacjenta, w KMCR zmiana wykresu skali VAS, zmianę nazwy przycisku w KMCR w obszarze skala bólu z ,,Nie do oceny” na ,,Nie oceniono” oraz modyfikacja automatycznego wypełnienia obszaru skali bólu poprzez zaznaczenie przycisku ,,Nie oceniono” oraz automatycznego wpisania przyczyny określonej jako ,,Zaburzenia świadomości” w przypadku uzyskania oceny w pkt. skali GCS o wartości mniejszej lub równej 8 pkt.

Planowany termin przekazania przez Wykonawcę nowej wersji aplikacji do testów
w środowisku testowym SWD PRM to dla:

  • RFC nr 7/2020/LPR – 31 sierpnia 2020 r.
  • RFC nr 11/2020/LPR – 4 sierpnia 2020 r.
  • RFC nr 12/2020/LPR – 10 lipca 2020 r.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader 2020-05-15-RFC_7_2020_LPR-Dodanie-algorytmu-zbierania-wywiadu-medycznego-przez-dyspozytora-medycznego-wersja-1.11-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-05-15-RFC_11_2020_LPR-Rozbudowa-słownika-szpitali-wersja-0.9-przekazana-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-05-15-RFC_12_2020_LPR-Optymalizacj-skali-bólu-wersja-0.7-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content